Baza wiedzy

Dostęp do plików przez FTP

Podstawowym sposobem dostępu do plików jest protokół FTP. Zalogować się można na dane swojego konta w panelu DirectAdmin lub na dane nowego użytkownika FTP utworzone w panelu - dzięki temu można ograniczyć dostęp użytkownikowi FTP tylko do niezbędnych dla niego plików i katalogów.

 

Aby dodać nowe konto FTP logujemy się do panelu Directadmin i w sekcji Twoje konto przechodzimy do pozycji Zarządzanie kontami FTP. Zobaczymy tam dodane już automatycznie podstawowe konto FTP, które login i hasło mają takie samo jak to używane do logowania do panelu DirectAdmin.

 

 

Po kliknięciu w link Utwórz konto FTP pokaże nam się formularz, w którym podajemy nazwę konta FTP, jego hasło oraz wybieramy miejsce dostępu dla konta - dzięki temu można dodać np. konta, które będą miały dostęp tylko do przeznaczonych dla nich plików.

 

 

Po zapisaniu zobaczymy na liście nowo utworzone konto FTP, wraz z podaną ścieżką dostępu.

 

 

Możemy teraz skonfigurować klienta FTP do połączenia z serwerem - w tym przykładzie będzie to Filezilla. Połączenie najlepiej zdefiniować w menedżerze stron:

  • W polu serwer można wpisać swoją domenę, lub nazwę serwera hostingowego do, którego się łączymy.
  • Pole port może zostać puste - zostanie wybrane automatycznie podczas łączenia.
  • W polu Szyfrowanie, można wybrać połączenie zwykłe FTP - Filezilla dość powoli odczytuje katalogi w trybie TLS i przy większej ilości może pojawiać się błąd przekroczenia limitu czasu połączenia.
  • Tryb logowania ustawiamy jako normalne

 

 

 

Po wciśnięciu przycisku Połącz, program powinien połączyć się i zalogować do serwera FTP, a naszym oczom pokaże się lista plików i katalogów na naszym koncie. Teraz można przesłać na serwer nasze pliki lub dokonać edycji istniejących.

 

Oceń ten artykuł by pomóc nam usprawnić naszą Bazę wiedzy.

1 0