Baza wiedzy

Autorespondery i wiadomości urlopowe

Autoresponder jest usługą, która umożliwia automatyczne wysyłanie zdefiniowanej odpowiedzi na przesłane listy email. Może to być na przykład potwierdzenie odebrania wiadomości lub aktualny cennik, który klient otrzyma po przesłaniu dowolnej wiadomości na adres cennik@nazwa_domeny. Ustawia się go na czas nieokreślony z możliwością określenia odstępu czasu, co jaki system wyśle ponowną odpowiedź w przypadku ponownego otrzymania wiadomości od tego samego nadawcy.

 

Podobną usługą są tzw. wiadomości urlopowe. Konfiguruje się je jednak tak, by działały przez określony czas - na przykład właśnie podczas naszego urlopu, kiedy nie odczytujemy poczty firmowej i w odpowiedzi wskazujemy inną osobę do kontaktu.

 

Autorespondery

Po zalogowaniu się do panelu Directadmin, przechodzimy do formularza pod linkiem "Autorespondery" i klikamy na link "Utwórz nowy autoresponder".

 

Wpisujemy adres naszego respondera, który musi wcześniej być utworzony w postaci konta pocztowego lub przekierowania. Jeżeli chcemy by na jeden z naszych adresów były wysyłane również kopie odpowiedzi podajemy ten adres w ostatnim polu "Wyślij kopię (CC) do". Zatwierdzamy przyciskiem [Utwórz].

 

Na liście pojawi się dodany przez nas autoresponder - możemy go z tego miejsca edytować lub usunąć.

 

Wiadomości urlopowe

Podobnie jak w przypadku autorespondera, aby dodać nową wiadomość urlopową logujemy się do panelu Directadmin, przechodzimy do formularza pod linkiem "Wiadomości urlopowe" i klikamy na link "Utwórz nową wiadomość urlopową".

 

Z rozwijanej listy wybieramy konto, którego ma dotyczyć wiadomość urlopowa i wypełniamy według uznania pozostałe opcje. Zatwierdzamy przyciskiem [Utwórz].

 

Po zapisaniu na liście pojawi się dodana wiadomość urlopowa - również możemy ją z tego miejsca edytować lub usunąć.

Oceń ten artykuł by pomóc nam usprawnić naszą Bazę wiedzy.

0 0